Lederen for FN-byrået UNRWA går av

Lederen for FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA), Pierre Krähenbühl, går av.

Krähenbühl forlater FN-byrået samtidig som det pågår en intern granskning av angivelig maktmisbruk og dårlig ledelse.