Kvinner bedre gamblere

Kvinnelige storspillere på nett vinner oftere enn menn, ifølge Harvard Medical School.

Kvinner risikerer i gjennomsnitt 4 euro mer enn menn pr. veddemål, følge en undersøkelse blant 40.499 nettgamblere - 15 mot 11 euro (120 mot 88 kroner). Og de spiller 15 prosent oftere enn menn innenfor en gitt tidsperiode.

Storspillere gjør det bedre enn folk som satser lite, ifølge undersøkelsen som er gjort av Harvard Medical School.

Folk som satser 44 euro gangen som median taper 9 prosent, mens folk som spiller 1 euro om gangen taper 18 prosent, ifølge Bloomberg.

Det opplyses ikke om hele kjønnsforskjellen kan forklares med forskjellen i størrelsen på veddemål.

Flest menn

Hele 92 prosent av nettspillerne er menn. Det opplyses heller ikke om det er grunn til å tro at dårlige kvinnelige gamblere har større selvinnsikt og dermed spiller sjeldnere enn gode kvinnelige gamblere, eller om dårlige mannlige gamblere heller lukker øynene og lar det stå til.

Undersøkelsen er basert på åtte måneders data fra australske Bwin Interactive Entertainment i 2005.

Flere nyheter på E24.

På forsiden nå