Norske redere får svi

Norske redere kan gå på tap i hundremillionersklassen som følge av de nye sanksjonene mot Iran.

Norske skip er svært aktive i Persiagulfen, og de siste årene har norskkontrollerte skip gjennomført et sted mellom 150 og 200 anløp i iranske havner.

Transporten til og fra Iran har avtatt i takt med at sanksjonsregimet mot landet har økt, men sanksjonene rammer ikke all handel, og norske redere er foreløpig ikke skremt helt bort:

Oljegigant

Den travle, regimestyrte havnen Bandar Imam Khomeini innerst i Gulfen fikk i 2010 besøk av 49 norske skip. Bandar Mahshahr-havnen hadde samtidig 42 anløp utført av norsktilknyttede skip.

John Fredriksen er godt kjent i farvannet, og under krigen mellom Iran og Irak på 1980-tallet tjente han godt på høye fraktrater. Ni Fredriksen-skip ble truffet av raketter i løpet av perioden.

Iran er en av verdens største oljegiganter, og John Fredriksen er verdens største tankreder gjennom Frontline. Men selskapet har nå trukket seg ut av Iran.

- Vi seiler ikke på Iran nå, sier administrerende direktør Jens Martin Jensen i Frontline til VG.

Det norske rederiet I.M. Skaugen, som driver innen olje- og gasstransport, hadde om lag tolv anløp til Iran i fjor.

- Vi har for øvrig trappet ned aktiviteten med frakt av flytende gasser fra Iran de siste årene til kun enkeltstående anløp, sier finansdirektør Bente Flø i I.M. Skaugen.

Wilh. Wilhelmsen-gruppen trakk seg ut av Iran sommeren 2010. Da ble også samarbeidet med Barwil Pars Ltd. avblåst.

- Dette omfattet alle kunderelasjoner med iranske shippingselskaper, sier kommunikasjonssjef Benedicte Gude.

Sanksjoner

Administrerende direktør Per Sylvester Jensen i Eitzen Chemical sier rederiet hadde om lag åtte til ti anløp i 2010, men at selskapet trakk seg ut i august samme år.

TJENTE GODT: John Fredriksen tjente store summer da han bedrev tankfart i Persiagulfen under krigen mellom Iran og Irak (1980-1988). Fredriksens Frontline seiler ikke til Iran i dag.
TJENTE GODT: John Fredriksen tjente store summer da han bedrev tankfart i Persiagulfen under krigen mellom Iran og Irak (1980-1988). Fredriksens Frontline seiler ikke til Iran i dag.

Flere av de norske rederiene VG har vært i kontakt med ønsker ikke å kommentere Iran-aktivitetene.

- Vi følger alle internasjonale regler og bestemmelser, også de som angår sanksjoner overfor Iran. Utover det kan vi ikke kommentere noe, sier kommunikasjonssjef Margrethe Gulbrandsen i Odfjell SE.

Det Stavanger-baserte rederiet Solvang sier selskapet forholder seg til gjeldende regler og sanksjoner mot Iran.

- Historisk sett har vi hatt svært begrenset aktivitet på eksport ut av Iran, da hovedsakelig med etylen, sier viseadministrerende direktør Edvin Endresen i Solvang.

Oljeboikott

Knutsen OAS Shipping i Haugesund opplyser at selskapet har anløpt Iran med kjemikaliebåter.

<p>UTE: Administrerende direktør Thomas Wilhelmsen i Wilh. Wilhelmsen er ute av Iran.</p><p> </p>

UTE: Administrerende direktør Thomas Wilhelmsen i Wilh. Wilhelmsen er ute av Iran.

 

Uglands Rederi i Grimstad fraktet jernmalm fra Iran i fjor og hvete i 2010.

- Vi følger dette nøye, og vi må fortløpende vurdere situasjonen slik at vi holder hos innen de lover og regler som gjelder til enhver tid, sier administrerende direktør Øystein Beisland i Uglands Rederi.

I januar vedtok EU å innføre oljeboikott av Iran, og embargoen blir effektiv fra 1. juli. Boikotten vil føre til store tap for norske interesser.

Dersom 150 anløp faller bort, og hver frakt tjener inn én million dollar på en førtidagerstur, vil tapet være på oppunder én milliard kroner.

- Det er betydelige summer. Men mange vil nok kunne hente laster fra andre steder, sier shippinganalytiker Knut Stangebye Olsen i skipsmeglerfirma Lorentzen & Stemoco.

INNE: Uglands Rederi var i Iran i fjor. Knut Nikolai Tønnevold arvet nylig hele imperiet til bestefar John Jørgen Ugland.
INNE: Uglands Rederi var i Iran i fjor. Knut Nikolai Tønnevold arvet nylig hele imperiet til bestefar John Jørgen Ugland.

Kvier seg

Den danske shippinggiganten Maersk Line er fortsatt inne i Iran, men i fjor avsluttet selskapet oppdrag i havner som er drevet av Tidewater Middle East, som skal være kontrollert av Revolusjonsgarden.

USA har nemlig svartelistet Tidewater Middle East, og de amerikanske sanksjonene går så langt at de også rammer bedrifter i tredjeland:

- I enkelte tilfeller må rederier velge mellom å handle med Iran eller USA. Da er det mange som kvier seg, for USA er viktig for mange, sier Anita Krokan, rådgiver i internasjonal avdeling i Norges Rederiforbund.

- Vi anbefaler rederiene å være varsomme og søke juridisk bistand, for sanksjonene er uoversiktlige. De gjelder både finanstransaksjoner, transport og varer og tjenester. Man kan bli rammet uten at man selv ønsker det, sier Anita Krokan.

INNE: Administrerende direktør Morits Skaugen i I.M Skaugen gjennomførte om lag tolv Iran-anløp i fjor.
INNE: Administrerende direktør Morits Skaugen i I.M Skaugen gjennomførte om lag tolv Iran-anløp i fjor.

- Hva med omdømmet til rederiene som seiler på Iran?

- Vår oppfatning er at rederier ikke ønsker å bryte sanksjonene. De ønsker å følge lovene og reglene som gjelder, og de er avhengig av renommé i markedet, sier Krokan.

- Det er naturlig at redere og norsk næringsliv forholder seg til reglene og sanksjonene som er innført, sier komiténestleder Svein Roald Hansen (Ap) i utenrikskomiteen.

- Bør rederiene trekke seg ut på grunn av signaleffekten?

- Det får hvert enkelt rederi vurdere ut fra sine egne etiske retningslinjer. Men det må være greit at de seiler på Iran så lenge det ikke rammes av sanksjonene, sier Hansen.

UTE: Skipsreder Jacob Stolt-Nielsen Jr. og Stolt Tankers seiler ikke på Iran.
UTE: Skipsreder Jacob Stolt-Nielsen Jr. og Stolt Tankers seiler ikke på Iran.

KREVER UD-GODKJENNING

De norske sanksjonene har utspring i FNs resolusjoner, og overføringer til og fra

Iran på over 320000 norske kroner må ha godkjennelse fra Utenriksdepartementet (UD).

FN, USA og EU har vedtatt omfattende sanksjoner som følge av uklarheter rundt Irans atomprogram.

Sanksjonene omfatter alt fra atomteknologi, våpen til finansielle tjenester overfor iranske myndigheter og banker.

- De nye EU-sanksjonene vil også ramme import og transport av olje samt petroleums- og petrokjemiske produkter. I tillegg vil det bli vanskelige å overføre penger til og fra Iran, sier kommunikasjonsrådgiver Svein A. Michelsen i UD.

- Følger situasjonen

- Rådet til rederiene er å følge godt med, og å være observante på eventuelle uvanlige hendelser i området som kan være knyttet til Iran eller iranske styrker, sier Haakon Svane, leder for beredskapssekretariatet i Norges Rederiforbund.

- Det er liten tvil om at Iran kan stenge Hormuzstredet hvis de ønsker, i hvert fall i kortere perioder. Spørsmålet er om de ønsker det. Iran eksporterer jo sin egen olje gjennom stredet, og vil også måtte regne med militære mottrekk. Enn så lenge går trafikken som normalt, sier Svane.

LES OGSÅ: Iran truer oljeproduserende naboland

- Iran blokkerer «dollar»-meldinger

Frankrike ønsker tøffere EU-sanksjoner mot Iran

Iran ble islamsk republikk i 1979.
Landet har verdens tredje største kjente
oljereserver, og landet eksporterer 2,3
mill. fat olje hver dag. Har kystlinje
langs Persiagulfen og Omanbukta i sør
og det kaspiske hav i nord. Det foregår
nå et storpolitisk spill som følge av
Irans atomprogram, og spenningen
mellom Iran og Israel har økt betydelig
de siste dagene.
På forsiden nå