Ny rapport: Verdenshandelen rammet av politisk usikkerhet

Veksten i verdenshandelen i fjor var den laveste siden 2009. Donald Trump har noe av skylden, antyder Verdensbanken i en ny rapport.


<p><b>ETTERVIRKNINGER:</b> President Donald Trump skrev i januar under på presidentordren som trakk USA ut av TPP-avtalen. Proteksjonisme og politisk usikkerhet har satt sitt preg på verdenshandelen, ifølge Verdensbanken.</p>

ETTERVIRKNINGER: President Donald Trump skrev i januar under på presidentordren som trakk USA ut av TPP-avtalen. Proteksjonisme og politisk usikkerhet har satt sitt preg på verdenshandelen, ifølge Verdensbanken.

Rapporten «Trade Developments in 2016 - Policy Uncertainty Weighs on World Trade» som ble publisert denne uken, tar for seg den økonomiske utviklingen i 18 land over en periode på tre tiår.

Den viser til utfordringene den globale handelen står overfor, og hevder politisk usikkerhet utgjør en stor trussel for den videre utviklingen.

Internasjonal handel ligger nå under forventet nivå i lys av utviklingen over de siste fem årene. I fjor lå veksten på mellom 1,9 og 2,5 prosent.

Ifølge rapporten er utviklingen oppsiktsvekkende. Sist veksten var like lav var i 2009, et år da verden var inne i en dyp finanskrise.

Trump «kaster skygger» 

Trump nevnes ikke eksplisitt i rapporten, men forfatterne trekker frem økt proteksjonisme og trusselen mot internasjonale handelsavtaler som fundamentale årsaker til fjorårets utvikling.

Rapporten antyder dermed at Trump allerede har kastet en skygge over den globale økonomien, skriver Financial Times.

Verdensbanken mener det er stor grunn til å tro at etterskjelvet av både Trumps handelsrestriksjoner og ønsket om å flytte storproduksjon tilbake til USA, vil føre til at den svake utviklingen fortsetter også i 2017.

Trumps løfter om lavere skatt og store investeringer i infrastruktur har gitt håp om en opptur i amerikansk økonomi. Det internasjonale pengefondet (IMF) har blant annet uttalt at amerikanerne har stor grunn til å være optimistiske. Men Verdensbanken ser andre deler av presidentens politikk som en utfordring for den globale veksten.

Politisk usikkerhet 

I tillegg til økt proteksjonisme, trekkes større trender som svak økonomisk vekst og en kollaps i råvareprisene som årsakene til den svake handelsveksten.

Men i 2016 var endringene i hovedsak drevet frem av usikkerhet rundt økonomisk politikk. 

Ifølge rapporten står denne usikkerheten for 0,6 prosentpoeng av den totale endringen på 0,8 prosentpoeng mellom 2015 og 2016. 

Den globale økonomien er avhengig av handel, og den har i dag en svært skjør status, ifølge rapporten. 

«Dersom det viser seg at den politiske usikkerheten vil fortsette å være høy, kan vi forvente en lavere global handelsvekst» skriver Michele Ruta, som er en av forfatterne av rapporten. 

Ifølge Verdensbanken var den årlige veksten i global handel på i gjennomsnitt 6,53 prosent mellom 1995 og 2014.

Dersom ingen av landene hadde vært tilsluttet Verdens handelsorganisasjon (WTO), eller om ingen handelsavtaler hadde blitt signert i denne perioden, ville internasjonal handel til sammenligning ha vokst med 4,76 prosent årlig, ifølge rapporten.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå