Roboter mot eldrebølgen

Roboter kan utføre arbeidet til 3,5 millioner mennesker for å dempe virkningene av mangelen på arbeidskraft når folketallet synker og eldrebølgen vokser i Japan.

Japan er det vestlige industrilandet som tidligst har fått merke virkningene av eldrebølgen samtidig som folketallet synker. Arbeidsstyrken kommer gradvis til å minske med 16 prosent frem til 2030, mens antallet eldre skyter raskt i været, viser myndighetenes egne anslag.

En tankesmie i Tokyo - stiftelsen Machine Industry Memorial Foundation - mener å ha funnet svaret: Roboter kan ta seg av mange av arbeidsoppgavene som det vil mangler folk til å utføre i fremtiden.

Flere eldre

Japanske politikere har lenge vært opptatt av hvem som skal ta seg av det voksende antall eldre som trenger pleie og omsorg - og andre arbeidsoppgaver - i et samfunn som tradisjonelt ikke har vært vant til - og nærmest er uvillig til - en storstilet innvandring, skriver nyhetsbyrået Reuters.

I dag er 21 prosent av japanerne over 65 år, den høyeste andel eldre i befolkningen blant de vestlige industrilandene. I 2055 kan 40 prosent av japanerne være over 65 år. Fødselsraten i dag på 1,3 barn pr. kvinne som er langt under det nivået som er nødvendig for å opprettholde folketallet.

Til sammenligning er andelen eldre i Tyskland i dag på 19,8 prosent, i Norge 14,8 prosent og i USA 12,6 prosent.

Japan kan spare 2100 milliarder yen (over 100 mrd. kr.) i helse- og omsorgsutgifter i 2025 ved å bruke roboter, for eksempel til å overvåke helsetilstanden til eldre mennesker slik at de ikke hele tiden er avhengig av tilsyn, ifølge tankesmien.

I omsorgssektoren kan man spare én arbeidstime hver dag hvis roboter blir brukt for å hjelpe til med å passe barn, eldre mennesker og gjøre noe husarbeid. Slike robottjenester kan blant annet omfatte høytlesning fra bøker eller assistanse ved bading av eldre pleietrengende.

Lavere pensjonsalder, flere barnehageplasser for å få flere kvinner ut i heldagsjobb og en gradvis økning i andelen utenlandsk arbeidskraft er ikke nok til å hamle opp med en synkende arbeidsstyrke, hevder Takao Kobayashi som har vært med å utarbeide rapporten fra tankesmien.

- Roboter er viktige fordi de i en viss utstrekning kan være med å dempe virkningene av en slik mangel på arbeidskraft, sier han.

Frigjør arbeidstid

Ifølge rapporten blir det skissert et arbeidsmarked i fremtiden som kan være organisert slik at hver robot i stedet for å erstatte én person, kan frigjøre arbeidstid for folk som kan konsentrere seg om andre arbeidsoppgaver.

Kobayashi sier det fortsatt vil kreves store endringer og tilpasninger av robotteknologien for at de i en større sammenheng kan settes inn der det er mangel på arbeidskraft.

- Det blir kostbart. Robotenes må forbedres. Og menneskenes tenkemåte må endres. Menneskene må være villig til å bruke roboter, sier Kobayashi.

På forsiden nå