Russland utfordrer amerikanske GPS

Glonass utfordrer GPS.

Markedet for GPS-produkter (Global Positioning System) har eksplodert. Bruken av satelitter til navigering bare brer om seg og vi har ennå bare sett begynnelsen.

Russland planlegger innen året er omme å skyte opp åtte navigasjonssatelitter som nesten vil fullføre landets eget satelittnavigeringssystem, kalt Glonass, en forkortelse Global Navigation Satelitte System, melder New York Times.

Russland først klare

Systemet skal i første omgang være operativt over Russland og i nærliggende europeiske og asiatiske områder, men i 2009 skal systemet konkurrere med det amerikanske systemet.

Se bildene: GPS-eksplosjon

Russland er ikke alene om å ville utfordre det amerikanske monopolet. Kineserne har sendt opp satelitter til sitt eget system, kalt Baidu. EU arbeider med sitt Galileo. Men det er Russland, med statlige oljepenger, som har kommet lengst.

Det er USA som i dag eier GPS-systemet, men det koster ingenting å bruke det.

Det er selvfølgelig sikkerhetspolitiske årsaker som ligger bak mye av satsingen. Redselen for at USA, for eksempel i forbindelse med en krise, skal skru av systemet har alltid vært til stede siden det amerikanske militæret åpnet det for sivilt bruk i 1993.

Da lovet de at det alltid skulle være tilgjengelig, gratis og over hele verden.

Spår eksplosiv vekst i satelittnavigering

I 2006 var det globale markedet for GPS-produkter allerede verdt 92 milliarder kroner.

Men, ifølge New York Times vil bruken av satelittnavigasjon bare bre seg med årene. I alt fra jordbruk til bankvesen blir nå satelittnavigasjon en sentral del av virksomhetene. Et annet bruksområde som nevnes er stedsspesifikk reklame på mobilen.

- I løpet av noen få år vil business uten satelittnavigasjon være utenkelig, sier Andrei G. Ionin, rom- og luftfartsanalytiker ved forskningsenter knyttet til det russiske forsvarsdepartementet.

- Alt som beveger seg vil bruke et navigasjonssignal, sier han til New York Times.

På forsiden nå