Vil ha slutt på «injurieturisme»

Justisminister Jack Straw vil stoppe strømmen av fornærmede folk som vil ha opp saken sin for britiske domstoler.
<b>SIER STOPP</b>: Justisminister Jack Straw har fått nok av folk som oppsøker øya kun for å få tatt opp injuriesaken sin for britiske domstoler.
SIER STOPP: Justisminister Jack Straw har fått nok av folk som oppsøker øya kun for å få tatt opp injuriesaken sin for britiske domstoler.

Britiske aktivister som kjemper for ytringsfrihet, mener dagens lovgiving misbrukes til å kvele kritikk, spesielt på vitenskapelige områder. Justisminister Jack Straw er enig i at de tvilsomme søksmålene ikke bare rammer mediene, men også kritisk innstilte vitenskapsfolk.

Englands injurielover er ikke bare strengere enn de som gjelder i de andre delene av Storbritannia, altså i Skottland, Wales og Nord-Irland. De regnes som de strengeste i hele verden, og det trekker mange utlendinger – såkalte injurieturister – til domstolene i London.

"Truer ytringsfriheten"

For eksempel har legemiddelselskapet NMT Medical i USA saksøkt hjertespesialisten Peter Wilmshurst for kritiske kommentarer til selskapets forskningsvirksomhet. Wilmshurst sier til London-avisen The Times at søksmålet truer ytringsfriheten.

– Jeg må kjempe mot denne utfordringen, for her står et grunnleggende prinsipp på spill. Folk må ha frihet til å utfordre forskningsresultater, mener Wilmshurst, som arbeider ved Royal Shrewsbury-sykehuset nordvest i England.

Britiskindiske Simon Singh, en forfatter som nyter stor respekt for sine bøker om vitenskapelige emner, er saksøkt av det britiske kiropraktorforbundet BCA. Forbundet hevder Singh i fjor krenket kiropraktorene som gruppe med en avisartikkel der han rettet hard kritikk mot metoder som brukes ved behandling av barn med problemer i ryggraden.

I utakt?

Singh mener ifølge London-avisen The Guardian at dagens engelske injurielovgivning er helt i utakt med lovgivningen i andre demokratiske deler av verden.

– Forfattere er i henhold til engelsk lov ikke bare skyldige inntil det motsatte er bevist, de lider også under lovens mangel på henvisning til offentlighetens interesser og friheten til å diskutere, hevder han.

Jack Straw legger ikke skjul på sin bekymring over utviklingen.

– Det som uroer meg mest, er at dagens bestemmelser blir misbrukt av mektige organisasjoner til å legge grenser på ytringsfriheten. Dette rammer ikke bare journalister, men også akademiske fagfolk, sier den britiske justisministeren.

Det respekterte legetidsskriftet British Medical Journal advarer mot at når leger og forskere blir saksøkt for å uttrykke kritikk, rammer det ikke bare kritikerne selv. I det lange løp er det pasientene disse søksmålene går ut over, skriver bladet på lederplass.

Les flere nyheter fra E24

På forsiden nå